Hopp til hovedinnholdet

Fredag 8 mai i Folken deler MaiJazz for tredje gang ut en pris i gitaristen, næringslivslederen, skjønnånden og livskunstneren Morten Mølsters navn. Morten Mølster gikk bort i 2013, bare 50 år gammel. Mølsterprisen bygger videre på Mortens store engasjement, nysgjerrighet, kunstneriske kraft og kunnskap og sist med ikke minst raushet.

Prisen skal tildeles en kunstner med lokal tilknytning og deles ut årlig. Prisen består av en sum på kr. 40.000,- samt et oppdrag om å gjennomføre en konsert på MaiJazz påfølgende år. Stein Inge Brækhus (2013) og Vidar Schanche (2014) var de to første vinnerne av Mølsterprisen.

 

Følgende kriterier er lagt til grunn av komitéen:

–          Høy instrumental kompetanse

–          Potensiale

–          Innovative dimensjoner

–          Positiv bidragsyter til regionens musikkliv

–          Improvisatoriske egenskaper

 

Årets prisvinner svarer til alle de overnevnte kriterier. Han er fra Stavanger og er en ung og meget talentfull musiker. Han har tatt bachelor i jazzimprovisasjon ved Institutt for Musikk og Dans ved UIS. Han er nå i gang med instrumental videreutdanning ved samme institusjon. Til høsten går turen til Oslo og Norges Musikkhøyskole der han er en av svært få utvalgte som har kommet inn på mastergradsstudiet i utøvende jazz .

 

Han har til tross for sin unge alder rukket å bli en betydelig skikkelse i Stavangers musikkmiljø. Hans musikalske bredde er stor. Som improvisatør viser han en uvanlig trygghet både i vertikale og horisontale musikalske forløp. Han viser personlighet, positiv energi og tilstedeværelse i sin musisering, enten han spiller med Morten Abel, Bjergsted Jazzensemble eller Ad lib – for bare å nevne noen. Hans trompetspill føyer seg tydelig inn i den nordiske trompettradisjonen. Han er seg svært bevist de lydlige og klanglige muligheter som ligger i instrumentets historikk. Hans søken etter nye løsninger klanglig og melodisk kommer til uttrykk i hans improvisasjoner og komposisjoner. Dette gjør han til en spennende musiker å følge. Selv om ikke pedagogisk virke kommer direkte inn under kriteriene for tildelingen er det allikevel verdt å nevne at prisvinneren har et sterkt engasjement for å formidle sin musikalske kunnskap og erfaring til nye generasjoner musikere gjennom å undervise.

Det er en enstemmig kommisjon som med den største glede tildeler Mølsterprisen 2015 til Simen Kiil Halvorsen.

 

___