Hopp til hovedinnholdet

Q&A 1. Hva er det som gjør MaiJazz til en spesiell festival? 2. Er det noe MaiJazz gjør som du tenker at «det skulle vi også gjerne gjort på vår festival»? 3. Hva skal til for at MaiJazz (og alle andre jazzfestivaler i Norge) skal fortsette å være både relevant og en suksess også i framtida? 4. Har dere som festivalkollegaer en hilsen å sende til MaiJazz i anledning jubileet?

ERNST WIGGO SANDBAKK
Trondheim Jazzfestival

 

1.MaiJazz er en moderne kunstarena med det helt riktige fokus: sterkt kunstneriske innhold og stor stilistisk bredde. Festivalen når barn, unge, voksne og eldre, og stimulerer det sterke jazzmiljøet i Stavanger.

 

 1. Ja definitivt. Vi har like sterkt program som MaiJazz, men skulle gjerne hatt et like gjennomarbeidet magasin som Note. Der scorer MaiJazz høyt.

 

3.Vi er alle sammen underveis, og har de beste intensjoner og ambisjoner på vegne av jazzen og dens framtid. Gladmeldingen som kom fra politisk hold og Norsk Kulturråd før jul var veldig bra. Men vi trenger fortsatt økte rammer for å tilgodese verdens mest spennende musikermiljø (det norske jazz­miljøet) med flere gode oppdrag og prosjekter. Se Ola Kvernbergs Steamdome. Hvilken suksess, med fødselshjelp fra Moldejazz og Jazzfest.

 

 1. Lykke til med årets festival. Programmet ser helt strålende ut. Jeg gleder meg til å fortsette diskusjonen om samarbeid rundt framtidige artister.

 

 

 KAI GUSTAVSEN
Festivalsjef/Kongsberg Jazzfestival

 

 1. Med en unik mulighet for samarbeid med jazzstudenter på slutten av semesteret har MaiJazz en unik mulighet til å bringe nye generasjoner til jazzfeltet, både som utøvere og publikum.

 

 1. Vi leter hele tiden etter forbedringspunkter, og da er det viktig å lære av gode kollegaer. I en så stor by har dere gode muligheter til å samarbeide med etablerte institusjoner. Jeg skulle for eksempel gjerne hatt et symfoniorkester å samarbeide med. I påvente av eget orkester har vi i år inviteret London Sinfonietta – som et plaster på såret.

 

 1. Den som visste det! Det evige festivaldilemmaet er å finne den perfekte kombinasjon av det som selger med det å gi rom for nye utøvere. Vår sjanger skal jakte på nye uttrykk, men vi skal også ta vare på det som er etablert.

 

 1. Vi ønsker MaiJazz lykke til med jubileumsfestivalen! Et spennende program som jeg tror publikum setter stor pris på. Vi sees!

 

 

TRUDE STORHEIM
Dagleg leiar/Vossa Jazz

 

 1. MaiJazz er ein festival som er så heldig å verta skipa til i Stavanger i mai! Det i seg sjølv gjer MaiJazz unik, ingenting er vel vakrare enn Stavanger i sol (det innbillar eg meg at det alltid er der) og når ein då òg kan nyta og nytta seg av gode konsertar og gode folk, vert det rett og slett veldig bra.

 

 1. Vossa Jazz let seg alltid inspirera av dei andre jazzfestivalane. Me er heldige i dette landet som har så mange flinke arrangørar som stadig bidreg til å fornya og utvikla jazzscena – og spesielt det gode samarbeidet med ulike fagmiljø i regionen og arbeidet for born og unge er bra. Dessutan er Spor 5 ei scene eg gjerne skulle hatt på Voss!

 

 1. Det handlar om å ha både tradisjon og nyskaping med seg, ein skal utvikla seg og sjå etter nye musikalske samarbeid, prosjekt og gjerne nye plattformar der ein kan presentera musikk. Men i botn ligg den musikalske arven, og den er viktig å ha med seg. Eg tenkjer at festivalane er relevante fordi kvalitet er leiestjerna i alt me gjer. Jazzfestivalane har eit viktig oppdrag og det skal også inkludera nye generasjonar, både studentar og andre musikkinteresserte.

 

 1. Vossa Jazz vil ynskja til lukke med 30-års­jubileet! Det er veldig viktig at MaiJazz er ein levande og leiken festival, me gler oss til å samarbeida og heiar på den engasjerte gjengen som står bak MaiJazz!

 

 

JON SKJERDAL
Festivalsjef/Nattjazz/Bergen

 

 1. MaiJazz har i alle år vore gode til å programmere nye prosjekt, og har eit godt auge for nye artistar. Miksen av nytt og kjent gjer festivalen relevant i norsk og internasjonal samanheng

 

 1. Det er flott at festivalane er ulike i form, mangfaldet aukar interessa for jazzen. MaijJazz sine store samarbeid med symfoniorkester og store jazzartistar er i ein klasse for seg.

 

 1. Konkurransen i musikkmarknaden er større enn nokon gong. Likevel har jazzfestivalane ei føremon framfor andre sjangrar med at norske jazzartistar har stor attraktivitet både heime og ute. Festivalane må vera med på å byggja opp desse artistane, slik som MaiJazz alltid har gjort.

 

 1. Vi takkar for tett og godt samarbeid gjennom 30 år, og ønskjer MaiJazz hjarteleg til lukke med det store jubileet.

 

 

 

EDVARD ASKELAND
Daglig leder/Oslo Jazzfestival

 

 1. Det tror jeg er kombinasjonen av lokale forhold og blikket ut mot den store verden. Lokal entusiasme, fine folk og gode bookinger.

 

 1. Vi holder jo kontakten og lærer av hverandre hele tiden. Og vi skulle gjerne hatt et så fint program på papir som dette. 🙂

 

 1. En god offentlig grunnfinansiering, og et godt program som trekker folk og selger billetter.

 

4. Gratulerer så mye med jubileet og stå på