Arkiv:
Maijazzartikkel
2015

Mølsterprisen tildelt Simen Kiil Halvorsen

Fredag 8 mai i Folken deler MaiJazz for tredje gang ut en pris i gitaristen, næringslivslederen, skjønnånden og livskunstneren Morten Mølsters navn. Morten Mølster gikk bort i 2013, bare 50 år gammel. Mølsterprisen bygger videre på Mortens store engasjement, nysgjerrighet, kunstneriske kraft og kunnskap og sist med ikke minst raushet.


Prisen skal tildeles en kunstner med lokal tilknytning og deles ut årlig. Prisen består av en sum på kr. 40.000,- samt et oppdrag om å gjennomføre en konsert på MaiJazz påfølgende år. Stein Inge Brækhus (2013) og Vidar Schanche (2014) var de to første vinnerne av Mølsterprisen.

 

Følgende kriterier er lagt til grunn av komitéen:

–          Høy instrumental kompetanse

–          Potensiale

–          Innovative dimensjoner

–          Positiv bidragsyter til regionens musikkliv

–          Improvisatoriske egenskaper

 

Årets prisvinner svarer til alle de overnevnte kriterier. Han er fra Stavanger og er en ung og meget talentfull musiker. Han har tatt bachelor i jazzimprovisasjon ved Institutt for Musikk og Dans ved UIS. Han er nå i gang med instrumental videreutdanning ved samme institusjon. Til høsten går turen til Oslo og Norges Musikkhøyskole der han er en av svært få utvalgte som har kommet inn på mastergradsstudiet i utøvende jazz .

 

For kommentarer/ytterligere spørsmål om prisen ta kontakt med:

 

Jurymedlem:
Eva Bjerga Haugen
936 48 575

 

MaiJazz:
Helleik Kvinnesland
905 68107
helleik@maijazz.no

Han har til tross for sin unge alder rukket å bli en betydelig skikkelse i Stavangers musikkmiljø. Hans musikalske bredde er stor. Som improvisatør viser han en uvanlig trygghet både i vertikale og horisontale musikalske forløp. Han viser personlighet, positiv energi og tilstedeværelse i sin musisering, enten han spiller med Morten Abel, Bjergsted Jazzensemble eller Ad lib – for bare å nevne noen. Hans trompetspill føyer seg tydelig inn i den nordiske trompettradisjonen. Han er seg svært bevist de lydlige og klanglige muligheter som ligger i instrumentets historikk. Hans søken etter nye løsninger klanglig og melodisk kommer til uttrykk i hans improvisasjoner og komposisjoner. Dette gjør han til en spennende musiker å følge. Selv om ikke pedagogisk virke kommer direkte inn under kriteriene for tildelingen er det allikevel verdt å nevne at prisvinneren har et sterkt engasjement for å formidle sin musikalske kunnskap og erfaring til nye generasjoner musikere gjennom å undervise.

Det er en enstemmig kommisjon som med den største glede tildeler Mølsterprisen 2015 til Simen Kiil Halvorsen.

 

___

andre artikler


JAZZÅDU; VIL DU BLI JAZZISTENT?

For å skape gode kulturopplevelser er kulturlivet avhengig av frivillig hjelp til ulike oppgaver. Har du ønske om å bidra så er Maijazz en fantastisk mulighet til å oppleve kulturlivet fra innsiden. Her får du ta del i mange spennede oppgaver, skape nye vennskap og få mange gode musikalske opplevelser. Maijazz er en annekjent festival som gjestes av mange nasjonale og internationale artister. Vi har stadig behov for jazzistenter som ønsker å bidra til årest fineste jazzopplevelse. Som jazzistent kan du bidra på flere forskjellige områder som billettvakt, rigger, catering, transport, artistvert, konsertansvarlig, informasjonsmedarbeider, kontor/akkreditering, fotograf og crew.

Påmeldingskjema for Maijazz 2019 er ikke tilgjengelig enda.

Kontakt oss om du har noen spørsmål på e-post:
frivillig@maijazz.no.


To make great festival experiences we depend on volunteers for different tasks. If you want to join, Maijazz is a fantastic opportunity to experience the festival from the inside. Here you can take part in many exciting activities, create new friendships and get lots of great musical experiences. Maijazz is a well-known festival and host of many national and international artists. We have a constant need for volunteers who would like to make this to the greatest jazz experience of the year. As a volunteer you can choose from many different activities such as ticket/security, stage crew, catering, transportation, artisthost, concerthost, information, office/accreditation, photographer and crew.


Registration form for Maijazz 2019 is not available yet.

Please contact us if you have any questions at: volunteer@maijazz.no.