Tusen Takk for en vellykket Maijazz 2018

Maijazz feiret 30 festivaler


Tusen takk til alle for en fantastisk jubileumsfestival! og for en musikalsk fest det ble!!! Høydepunktene lot ikke vente på seg, og det er vanskelig å nevne noen favoritter. Det vil være flere konserter som vil være med oss langt framover i tid og forbli i våre hjerter.
Vi i Maijazz ønsker å rette en stor takk til publikum, artister og samarbeidspartnere, og ikke minst en stor TUSEN TAKK til alle de omlag 150 frivillige som virkelig har gjort det mulig å få dette til! Vi kan ikke si det nok ganger…dere er fantastiske og gjør en enorm innsats slik at det er mulig for artistene å gi oss alle de flotte konsertopplevelsene. Det gjelder sjåfører, billettvakter, catering, informasjon og akkreditering, artistverter, konsertansvarlige, riggere, fotografer, og alt annet som må til for å gjennomføre en festival som Maijazz! Vi er utrolig takknemlig!

Planleggingen for neste år er allerede igang, og vi ønsker velkommen tilbake til Maijazz 6. – 11. mai 2019!

***

Thank you very much to everyone for a wonderful anniversary celebration of Maijazz! And what a musical celebration it became!!! The highlights were many, and it is hard to mention any favorites. There will be more than one concert that will be remembered for a long time and stay in our hearts.
Maijazz wishes to thank the audience, artists and partners, and not least one big THANK YOU to all the 150 volunteers who have really made this possible! We can not say it enough … you are amazing and make a huge effort and difference, so that it is possible for the artists to give us all these great concert experiences. It concerns drivers, ticket guards, catering, information and accreditation, artisthosts, concerthosts, riggers, photographers, and anyone else needed to conduct a festival like Maijazz! We are indeed greatful!

The planning for next year has already begun and welcome back to Maijazz 6th – 11th May 2019!

andre artikler


JAZZÅDU; VIL DU BLI JAZZISTENT?

For å skape gode kulturopplevelser er kulturlivet avhengig av frivillig hjelp til ulike oppgaver. Har du ønske om å bidra så er Maijazz en fantastisk mulighet til å oppleve kulturlivet fra innsiden. Her får du ta del i mange spennede oppgaver, skape nye vennskap og få mange gode musikalske opplevelser. Maijazz er en annekjent festival som gjestes av mange nasjonale og internationale artister. Vi har stadig behov for jazzistenter som ønsker å bidra til årest fineste jazzopplevelse. Som jazzistent kan du bidra på flere forskjellige områder som billettvakt, rigger, catering, transport, artistvert, konsertansvarlig, informasjonsmedarbeider, kontor/akkreditering, fotograf og crew.

Påmeldingskjema for Maijazz 2019 er ikke tilgjengelig enda.

Kontakt oss om du har noen spørsmål på e-post:
frivillig@maijazz.no.


To make great festival experiences we depend on volunteers for different tasks. If you want to join, Maijazz is a fantastic opportunity to experience the festival from the inside. Here you can take part in many exciting activities, create new friendships and get lots of great musical experiences. Maijazz is a well-known festival and host of many national and international artists. We have a constant need for volunteers who would like to make this to the greatest jazz experience of the year. As a volunteer you can choose from many different activities such as ticket/security, stage crew, catering, transportation, artisthost, concerthost, information, office/accreditation, photographer and crew.


Registration form for Maijazz 2019 is not available yet.

Please contact us if you have any questions at: volunteer@maijazz.no.