Velkommen til

Mai:Jazz logo

3 - 8 mai 2016

Billetter til MaiJazz sine konserter kjøpes via Stavanger Konserthus eller Billettportalen med unntak av billetter til konserter på Folken og Stavangeren. Billetter selges også ved inngang på konsertstedene.

ALDERSGRENSER
På konsertsteder med aldersgrenser må publikum under 18 år ha med verge.

LEDSAGER
Billetter til funksjonshemmedes ledsager er gratis på alle scener unntatt Stavangeren. Her får ledsagere kjøpt billetter til Stavanger Jazzforums medlemspris. Billettene kan kun kjøpes i Konserthusets skranke på Konserthuset eller på Domkirkeplassen ved fremvisning av gyldig ledsagerbevis. Billetter til konserter på Stavangeren må kjøpes der.

Huntsville

Steinar Aadnekvam

Simen Kiil Halvorsens Scripted Conversations

Mer om oss

om Mai:Jazz


MaiJazz regnes som en av de mest velrennomerte jazzfestivaler i Norge, og en av Stavangers største kulturbegivenheter. Fra den spede begynnelse i 1989 og frem til i dag har festivalen slått dype røtter og befestet sin posisjon stadig sterkere i det lokale kulturliv.

I 2016 arrangeres Maijazz for 28. året. Fra den spede begynnelse og fram til i dag har festivalen vokst seg solid, sterk og stor. Maijazz er blitt en av de fremste tilbakevendende kulturbegivenheter i Stavanger region.

Som de fleste kulturprosjekt hadde Maijazz også en utfordrende oppstart og det var ikke gitt vi skulle lykkes. Vi kan trygt si at festivalen er ett resultat av et sterk samspill mellom dyktige kunstnere, frivillige ildsjeler, støttende politikere, lojale sponsorer og ikke minst et stadig voksende og kompetent publikum.

Alle har på hver sin måte spilt en avgjørende rolle for å utvikle festivalen til en av landets ledende i sin kategori. Maijazz er opptatt av å spille en rolle i den spennende utvikling og utfordringen Stavanger region står overfor.

sponsorer


OFFENTLIGE Samarbeidspartnere

Norsk Kulturråd / Stavanger Kommune / Rogaland Fylkeskommune / Randaberg Kommune / Hå Kommune

SAMARBEIDSPARTNERE

Bate / Brødrene Pedersen / Institut Français / Lervig Aktiebryggeri / Canon