Maijazz er stolt av å være Miljøfyrtårn!
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem, og miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).
Maijazz ble som den første festivalen i Stavanger sertifisert som miljøfyrtårn i 2005, og har siden jobbet systematisk med ulike mål for flere miljøvennlige løsninger og alternativer for vår type virksomhet.
Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved gjennomføringen av festivalen. Vår virksomhet skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv. Våre etiske retningslinjer skal skape tillit og lojalitet blant våre frivillige, publikum, artister/musikere og samarbeidspartnere, og vi oppfordrer samtlige til å være miljøbevisste.