Pocket Corner flyttet til 8.mai

Groovy freebag - som utfordrer like mye som det er catchy!


Pocket Corner befinner seg i landskapet mellom komponert materiale og improvisasjon. Musikken beveger seg fra tette «grooves» til åpent landskap, og de har funnet sitt hjørne både i norsk jazz og også internasjonalt. For dette Stavangerbaserte bandet har siden 2013 jevnlig turnert i Polen og Spania. 

Pocket Corner har historie tilbake til 1986 i norsk jazz med mange besetninger, og alltid med Didrik Ingvaldsen som primus motor og bandleder gjennom alle disse årene. Hans trompetspill er blitt sammenlignet med Enrico Rava, og blant de mange plate utgivelsene finner vi musikk med trøkk og energi, søkende og uredd, veldig presist og tøft. 

Didrik Ingvaldsen – trompet, Glenn Brun Henriksen – saksofon, Aleksander Grønstad – gitar, Ståle Birkeland – trommer – John Lilja bass

Folken  lørdag 8.mai kl.20:00

Folken lørdag 8.mai kl.20:00

Bill 250,- SJF medl 200,- Studenter 150,-

Kjøp Billett

Pocket Corner

Groovy freebag - challenging and catchy!


Pocket Corner is located in the landscape between composed material and improvisation. The music moves from dense «grooves» to open landscapes, and they have found their corner both in Norwegian jazz and also internationally.

Pocket Corner has a history dating back to 1986 in Norwegian jazz with many ensembles, and always with Didrik Ingvaldsen as the prime mover and bandleader throughout all these years. His trumpet playing has been compared to Enrico Rava, and among the many record releases we find music with impact and energy, searching and fearless, very precise and tough.

Didrik Ingvaldsen – trompet, Glenn Brun Henriksen – saxophone, Aleksander Grønstad – guitar, Ståle Birkeland – drums, John Lilja – bass

Spor:5 May 8  at 20:00

Spor:5 Saturday May 8 at 20:00

Bill 250,- SJF medl 200,- Studenter 150,-

Buy ticket