Arkiv:
Maijazzartist
2017

Håkon Kornstad «Tenor Battle»

Jazz og Opera i Petri Kirke


Håkon Kornstad ”Tenor Battle”  –

”the concert with the Kornstad Tenor Battle Ensemble at North Sea Jazz was one of the biggest surprises in the festival” Nederlandse Dagblad

Håkon Kornstad har vært spydspiss for en hel generasjon unge jazzmusikere. Med de innovative bandene Kornstad Trio og Wibutee på slutten av 90- og starten av 2000-tallet gjorde han seg bemerket også utenfor Norges grenser.

Håkon Kornstad var definitivt å regne som en av Norges mest kritikerroste saxofonister med en hurtig stigende jazzkarriere. Hva skjer så? I 2009 befinner Håkon Kornstad seg i New York og får høre den italienske operaen Cavaleria Rusticana på The Met. Et par uker senere står han hos en pensjonert sopran på Upper West Side og gjør sine første stemmeøvelser. Få år senere har Håkon Kornstad fullført sin operautdannelse og er stadig å se på rollelisten ved Den Norske Opera.

Til tross for en ny karriere i en helt annen musikksjanger forlot ikke Håkon Kornstad jazzen. I stedet fant han sin helt unike måte å kombinere de to sjangrene; i «Tenor Battle» møtes tenorsaxofonisten og tenorstemmen. Operaarier av Gluck og Bizet møter skandinaviske jazztoner. Resultatet? Grensesprengende og helt unikt.

Håkon Kornstad, tenor, tenorsax, fløyte, loopmaskin Sigbjørn Apeland,harmonium, Lars Henrik Johansen, cembalo, cimbalon, Per Zanussi, kontrabass, sag, Øyvind Skarbø, trommer

Søndag 06.mai kl.19:00

St.Petri Kirke

Billetter 400,- / 350,- /300,-

Kjøp Billett

Håkon Kornstad «Tenor Battle»

Arkiv:
Maijazzartist
2016

Håkon Kornstad «Tenor Battle»

Welcome to Opera and Jazz in Stavanger Cathedral


Stavanger Cathedral

9th May 21:00 Ticket 400/350

Buy Tickets

You Tube

TED Talk

Website

Håkon Kornstad has been a spearhead for an entire generation of jazz musicians, making an international name for himself with innovative bands like Kornstad Trio and Wibutee in the late 90s and early 2000s. He has also won critical acclaim for duo-collaborations with, among others, Sidsel Endresen and Ingebrigt Håker Flaten and has been a key figure in Anja Garbarek’s and Bugge Wesseltoft’s bands.

 

Kornstad was definitively considered one of Norway’s most critically acclaimed saxophonists with a burgeoning jazz career. So what happened? In 2009, he finds himself in New York listening to the Italian Opera Cavaleria Rusticana at The Met. Two weeks later, he is under the tutorship of a retired soprano singer on the Upper West Side. Some years later, Kornstad completes his opera training and is a regular figure at the Norwegian National Opera and Ballet.

 

Despite a new career in an entirely different musical genre, Kornstad never abandoned jazz. Instead, he discovered his own entirely unique way of combining the two schools. With Tenor Battle, tenor sax meets tenor voice. Opera arias by Gluck and Bizet share the same scoresheet along with Scandinavian jazz tones. The result is ground breaking and totally distinctive.

 

Line-up: Håkon Kornstad – tenor sax/flute/loop machines; Sigbjørn Apeland – harmonium; Lars Henrik Johansen – cembalo/cimbalom; Per Zanussi – double bass/saw; Øyvind Skarbø – drums

Håkon Kornstad «Tenor Battle»